Aktualności

Informacje dotyczące zebrań sprawozdawczych

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910, oraz w związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID- 19 oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Zarządca to jest Zespół Wspólnot Mieszkaniowych " MBM "z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 6/6 informuje, że tegoroczne zebrania sprawozdawcze będzie przeprowadzone w formie hybrydowej. Na zebranie zostają zaproszeni wyłącznie członkowie Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych. W celu zachowania obostrzeń epidemicznych właściciele lokali otrzymają uchwały w formie papierowej i są zobowiązani do oddania głosu pisemnie. Informacje na temat działania wspólnoty mieszkaniowej można uzyskać pod numerem tel. 41 3435150 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Zebrania będą odbywać się w pomieszczeniu biurowym.

W wyniku ustaleń Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w porozumieniu z Zarządcą dostarczymy Państwu komplet dokumentów rozliczeniowych za 2020 r. wraz z propozycjami uchwał na 2021 r.