Aktualności

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad zarządem ( Dz. U. 2017 poz. 784) zawiadamia się,

że w dniu 11.01.2021r. 

zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu dla dróg wewnętrznych i parkingów na Osiedlu Ślichowice II - obszar między ulicami Kaznowskiego, Raciborskiego, Kredową, Massalskiego

na podstawie projektu stałej organizacji ruchu.