Kontakt

Całodobowe pogotowie techniczne:
zgodnie z informacją umieszczoną na tablicy odłoszeń nieruchomości

Pełnomocnicy:
tel. 041 343 51 50 (wew. 28)
e-mail: pelnomocnicy@zwm-kielce.pl

 

Dział techniczny:
tel. 041 343 51 50 (wew. 27)
e-mail: techniczny@zwm-kielce.pl

Księgowość:
tel. 041 343 51 50 (wew. 21,22,23)
e-mail: ksiegowosc@zwm-kielce.pl

 
 
 

Formularz kontaktowy