eleven11

4 stycznia 2022

Informacje dotyczące zebrań sprawozdawczych

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910, oraz w związku z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń […]
4 stycznia 2022

Zawiadomienie

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad zarządem […]
4 stycznia 2022

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.11.2021r. biuro Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych MBM będzie zamknięte.
Kontakt